Wij zijn een importeur met een visie voor duurzaamheid

Zonne-energie

Solar

Zonne-energie staat aan de basis van de totale oplossing als energiebron. Zonne-energie is de bron van energie welke gratis beschikbaar is.

Verwarming

HeatingHome

Door gebruik te maken van nieuwe verwarmingstechnieken kan er bezuinigd worden op het totale energieverbruik. Door hiervoor gebruik te maken van de opgewekte zonne-energie kan men de gebruikskosten aanzienlijk reduceren.

Energie opslag

Storage

Het eventueel teveel aan energie kan worden opgeslagen in een daarvoor geschikt systeem. Deze energie kan op een later moment geconsumeerd worden. Bijvoorbeeld op een piekmoment of een moment waarop er geen opwekking is via de zonne-energie installatie.

Electrisch vervoer

index

We zullen in de komende jaren steeds meer overgaan naar vervoer aangedreven door elektriciteit. Door toevoeging van laadmogelijkheden kan in deze behoefte voorzien worden.

Multi zone verwarmen

MultiroomTemp

Door gebruik te maken van multi zone verwarmen kan er een behaaglijker leefklimaat gerealiseerd worden. Daarnaast zal deze toepassing bijdragen aan het bezuinigen op energieverbruik.

 

Inzicht in energieverbruik

inzicht

Door toevoeging van inzicht in het energieverbruik zijn we ons bewuster van hoe en waar we energie gebruiken. Inzicht zorgt voor besparing op onze energiekosten.

Slimme aansturing

SmartH

Door alles op een slimme manier met elkaar te integreren kunnen alle losse componenten worden samengevoegd tot een totaaloplossing. Deze intelligentie zal ervoor zorgen dat componenten op een zo optimaal mogelijke manier met elkaar werken, wat ervoor zorgt dat er zo optimaal mogelijk met energie omgegaan wordt.

Logo

Wij zijn de exclusieve importeur, voor de Benelux, van de Elias infrarood verwarming uit Oostenrijk.

Sluit Menu